Vindkraft

Roofac Wind utför inspektioner på vindkraftverk med hjälp av rope access, höghöjdsarbeten i rep. De tjänster vi utför ger ekonomiska fördelar för kunden eftersom inspektionerna går snabbt att utföra och stoppet blir så kort som möjligt.

Efter inspektionen överlämnas ett inspektionsprotokoll med foto och filmdokumentation, samt ett eventuellt åtgärdsför

Reparation av rotorblad utförs med hjälp av en avancerad plattform avsedd för vindkraftverk som hissas upp till området som ska repareras. Bladen behöver på detta sätt inte tas ner utan jobbet görs på plats. Därmed undviks kostsamma lösningar som till exempel kranar. All personal hos Roofac Wind har genomgått omfattande utbildningar och är certifierade inom rotorbladsteknik.

Rotorbladsteknikerna utför laminering med både epoxi- och polyestermatriser och även här har vår personal stor yrkesskicklighet. Vi utför arbeten på vindkraftverk både offshore och onshore.
Roofac samarbetar med Tyska Blade Care GmbH med ledning av Dipl.- ing. Hans Peter Zimmer och vi erbjuder alltid en professionell service till tillverkare, ägare, samt operatörer av vindkraftverk.

Vi utför även målning- och rengöringsarbeten av vindkraftstorn. Bland annat borttagning av is och istappar vilket försämrar aerodynamiken, eller utgör en risk för djur och människor som rör sig unde

Att arbeta med reparationer av rotorblad och ta hjälp av en plattform är säkert och smidigt. Det ger dessutom förutsättningar för ett kvalitativt inspektions- och reparationsarbete. Plattformen kan användas både on- och offshore och kan ta chord på 4,2m.

Kontakta oss för pris.